لزبین زنان

سوفی هوارد برهنه . لزبین , حرکت تند و سریع تشویق, 1908,,,,,